חזון בית הספר

תיכון עוצמ”ה משמש בית חינוך המצמיח ומעודד יוזמות ערכיות ומקצועיות תוך הקניית מיומנויות נדרשות למציאות החיים המשתנה במאה ה-21.

בעוצמ”ה מחנכים את התלמידים להיות מובילים מקצועיים בעולם העבודה.